Vinter i Kabrad

Med en suck ställde Gael ifrån sig de tomma ölsejdlarna. Han kunde redan höra gästerna ropa efter fler. Trots att han hade mer pengar i sin börs än på länge saknade han den stilla sommaren. Vintern förvandlade värdshuset till en lekstuga. Rastlösheten sipprade ut genom springorna och han hade sett flera vandrare vända redan innan de kommit ned för krönet. ”Är de hårda mot dig, vännen?” Aurela var redan i full färd med att fylla på sejdlarna, två åt gången. Skum rann över kanten när hon ställde dem på brickan. ”Du vet hur de är. En ska väl inte...

Läs mer