Spring och möt dig själv

innan du jagas på flykt.

Du får samtala med spöket.

Den som rymmer kommer 

inte hinna långt

för skor de skaver alltid. 

 

Kom till slutet av dig själv

innan slutet kommer till dig. 

Du får klä av dig naken.

Den som stirrar står snart 

i kejsarens nya kläder

för trådar brister alltid. 

 

Späd ut haven med dina tårar

innan du drunknar inifrån. 

Du får simma i oceaner.

Den som föraktar för

snart forsarna med sig

för kranar droppar alltid.