Du är fångad mellan vita väggar
Fast med dig själv
Allt har för längesedan flutit ihop
Du blundar
men skriken upphör inte
Du läser boken som du redan kan vartenda ord i
Låter sekunderna passera
Eller minuterna
Timmarna
Åren