Fotograf: Linda Bergh

Bildtext: Om vi fortsätter att förbruka fossila bränslen i den takt vi gjort hittills, så befinner vi oss just nu på förbrukningens efterfest, säger Hedberg.


Journalistik – Artikel – Natalie Forslind –

”Vi människor har valt att misslyckas med den här frågan”

 

Meteorologen Martin Hedberg inleder konferensen Consuming the environment, med ett informativt men också skrämmande föredrag. Konferensen, den andra i ordningen, hålls 3-5 december på Högskolan i Gävle. Människor från olika fält och länder samlas kring vår tids kanske viktigaste fråga.

Initiativtagare till konferensen är Eva Åsén Ekstrand, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid HiG.
– Vi är vana vid att få de alarmerande rapporterna om exempelvis översvämningar eller tyfoner som har dragit fram, säger Ekstrand.

Hon konstaterar att vi behöver veta mer än rapporteringarna om naturkatastrofer för att vi ska förstå oss på problemet. Det är nödvändigt med kunskap som får människor att inse hur vi kan ändra vår livsstil och hur den påverkar miljön.
– Det blir svårt att till exempel i en lokaltidning ständigt följa upp med vad som pågår ute i världen. Och då är det svårt att framställa det som något angeläget, säger Ekstrand.

Det talas ofta om att vi måste begränsa jordens totala uppvärmning till maximalt två grader. Vad vi egentligen borde prata om är att försöka begränsa havsnivåns stigande till maximalt två meter, säger Martin Hedberg. Att utsläppen minskar hjälper inte för att minska klimatförändringarna. De ligger trots detta på samma radikala nivå som innan utplaningen. Han menar att vi istället måste ta bort växthusgaser från det slutna system som vår planet befinner sig i. Klimatförändringar har alltid funnits på planeten och vetskapen om detta har funnits de senaste hundra åren. Ändå har vi valt att inte göra tillräckligt för att stoppa dem.

Åsa Persson, som jobbar inom fältet för kulturgeografi vid Stockholms miljöinstitut, berättar under sitt föredrag om hur svårt det är för världens ledare att komma överens om vilka globala mål som ska finnas gällande klimatfrågan. Parisavtalet och Agenda 2030 har setts som framgångar i att finna gemensamma mål. Men Persson påpekar också vikten av att arbeta med miljö och klimatfrågor på såväl riksdagsnivå som lokal och personlig nivå.

– Det är många naturvetare här, sådana som kan biologi och geologi. Vi humanister sysslar med språk, historia och filosofi, men det här är frågor som angår alla. Det är inte bara naturvetarnas problematik, det är allas problematik. Därför vill vi också vara med och bidra med till exempel hur man skapar berättelser om vad det är som pågår ute i världen idag, säger Eva Åsén Ekstrand.

 

 

Artikeln är skriven tillsammans med Veronika Persson och Linda Bergh.