Stolt på starka vingar, lät sitt skri ljuda i vinden Stark som en örn, högt i det blå Vingar som förde högre än tidigare förr Som ett järtecken om lycka Tecken på liv i frihet, välmående.

Må ljud om förruttnelsens ord att blekna Svarta moln att skingras för ljus En glädje så stor, fylla hans kropp upp På starka vingar, kärleksfull om dock ödmjuk Låta sitt hesa skri skingras av vind.

Med båda fötter stadigt i moder jord Obändig mot skiftningar, vred mot klor Styrkan lever på godhet, röd värme Örnen seglar stolt med skenets stråle Ack ja, så fylld av liv, av rörelse

Inget kan då rycka den frihet ur hand En frihet som vunnits med beslut så riktiga Solen skiner genom värn, det ädla att se Livskraft på egna vingar, lyfter mod Stolt örn höjer sig, frihet vunnen, liv

Ödmjuk den kinden vända, besinning Onda kvävs i lindan, tystna helt På vingar upphöjd från forna dagar Ett skri av seger, rop av livsglädje Stolt örn seglar på stark vinge.