Drapa rörande den så kallade “Marknadsliberalismen”, (äv känt som Evangelium enligt Freidman den Helige och Obefläckade) och dess verkan såsom ”incitament” till att varsamt föra en trygghetsnarkomaniserad befolkning in i det heliga kapitalalstrande, allting överskuggande arbetet, under penningens heliga strålglans.

Hej konsument.

Hur står det till?
Du är moloken, konsument,
inte lycklig och produktiv,
som du borde vara.
Oroar du dig, konsument?
Känner du en klump i magen?
Tänker du ibland på anfrätta händer
och brosket i leden
som slipas till ben?

Låt oss vagga dig lugn
till ljudet av rasslande mynt.
Det är alls inget fel på dig, konsument.
Du saknar bara incitament.

Lyssna och lär.
Vi ska leda dig rätt.
Vi ska visa och peka,
katederbevisa,
hur fruktan och hunger
är incitament.

För att du icke skall falla, konsument,
Är skyddsnätet borta.
Du är ensam i trapetsen, rädd och blek.
Så måste vi ha det.
För rädsla är ditt största
incitament.

Du måste vara lönsam, konsument.
Du måste förstå att en välnärd välfärd
inte är en trygghet.
Trygghet är inget incitament.

Utan piska arbetar ingen
och arbete, konsument, är heligt.
Arbete är din lycka, din fostran,
Det som föder och göder.
Arbete är pengar och pengar är bra.
Och har du inga så kommer de strax.
Vi kallar det nedsippring.
Ty den som har, skall konsumera
och genom detta konsomera det förbund
som låter pengen sippra till din ficka.

Detta är evangelium, konsument.
Budordet är bara ett:
Du skall vara produktiv, konsument.
För utan produktion ingen vinst
och utan vinst finns ingen mening.

Är det förstått, konsument?

Hej konsument.

Lediga händer är djävulens verkstad.
Att den som icke arbetar heller icke skola äta
har vi vetat sedan Luthers tid.
Hungriga vargar jagar bäst.
Mätta vargar jagar inte alls.
De mätta har tid att tänka, konsument.
De mätta saknar incitament.

Vi hör att du undrar, konsument.
Du mumlar och frågar om rättvisa,
levnadsstandard, trygghet, omsorg.
Det verkar på oss som om du har svårt
att förstå det verkningsfulla i ett
gott och klar incitament.

Bara lyssna och lyd, konsument.
För frågor finns aldrig nån tid.
Vi vill ha resultat och kapital.
Vi vill ha skarpa, arbetande muskler
som gör som tillsagt och icke frågar.

Är det förstått, konsument?

Utan incitament ingen vinst.
Utan incitament blir du mätt och däst.

Vi kan inte ha det så, konsument.
Tänk på vinstens vackra incitament.

Du måste vara konsument, konsument.
Du måste arbeta, konsumera, konkurrera.
Du måste vara lönsam, foglig, flitig.
Lyd och vet hut.

Hej konsument.

Otrygghet är trygghet.
Lyssna och lär.
Den som icke arbetar
skola heller icke äta.
Men den som arbetar
i sitt anletes svett han
skola äta sig mätt.
Säg, konsument?
Är inte det ett fint
incitament?

Du skall slita för ditt dagliga bröd.
Du skall vara lönsam och produktiv.
Finnes inget bröd, konsument, så är det
ditt incitament.

Du får bara inte ha alla dessa höga krav.
Trygghet och anställningsskydd är bara ord.
De får din kropp att förslappa.
För du, konsument, skall veta att det otrygga är
ditt största incitament.

Hej konsument.

Vi har inga klasser här.
Det har vi haft, men de tog vi bort.
Att du tror dig vara underklass, en sparkad hund
är bara ett underbart gott incitament.

Det ska löna sig att arbeta konsument.
Och lönar det sig ej, så gör du fel.
Fel yrke, fel läggning
fel ursprung, fel släkt.
Men frukta ej!
Se detta som ett stort och vackert incitament.

Arbete finnes, konsument.
Det är längst ner på stegen, det är smutsigt, otryggt
och dåligt betalt.
Men, konsument, detta är ditt incitament.

Hej konsument.

Tycker du att ett samhälle
där alla är rädda inte är
rätt samhälle?

Då har du fel, konsument,
ety rädslan är ett incitament.

Rädslan piskar slöhet ur kroppen.
Rädslan, konsument, är räddning,
och frälsning.

Glöm aldrig bort, konsument,
att den som arbetar i sitt anletes svett
han skola leva i evärdeliga tider.
Detta är vårt löfte.
Tror du att vi ljuger?
Se detta som ett incitament!

Vi har rationaliserat, konsument.
Vår morot är en piska.

När då din rädsla tär och skär, konsument,
när den håller dig vaken om natten i
kallsvett och ångest.
Glöm aldrig, O konsument,
att rädslan är ditt vackra incitament.