ett svart skynke har lagts

över staden som inte är vår

du pekar på himlens fäste

där solen fortfarande tar farväl

och jag känner mig ensam

även när du

står så nära

 

så nära som bara nära kan

så nära

men dina ögon

springer utanför staden

som inte är vår

och du berättar

hur mycket du vill dit

där ingenting känns

 

och nu känns allting

säger du