ditt flöde fylls av      tomma ord
hos mig är det ingenting
är självutnämnd bokstavskonstnär
monark i sitt eget rike?

symboler som vi      kollektivt godkänt
gör skillnad på dig  och mig
är tanken ens på riktigt
om typen inte finns?

min fågel      är ditt och
ordexkrementer blir gödning
en ensam figur gör ingen
monark
på sin egen ordtron