Varje enskild skribent innehar oinskränkta rättigheter till sina texter på polemik.nu
Skribenterna ansvarar själva för att följa upphovsrättslagen gällande text, bilder och
illustrationer som förekommer i samband med publiceringen.

Vid frågor skriv till info@polemik.nu